porxo

porxo m ARQUIT/CULT POP

1. A la casa pagesa, és la sala on s’obre la porta principal que dóna accés a l’habitatge. Es tracta d’una estança gran de planta rectangular. En termes generals els porxos solen fer entre 3 i 4,5 m d’ample i de 7 a 10 m de llargària. El sostre és igualment alt, car la seua elevació està en relació amb la llargada i l’amplada de la peça. En qualsevol cas el porxo sol ser, junt amb la cuina, una de les dues habitacions més grans del casament .

Tot i que, com el seu nom indica, històricament els porxos solien ser oberts, a partir del s XIX s’inicià un procés que gradualment anà reduint la mida de l’obertura frontal (portalada) i que, finalment, acabà per tancar-la mitjançant una gran porta. Així des d’un punt de vista evolutiu es pot afirmar que el porxo constitueix la culminació d’un procés de progressiu tancament d’un espai delimitat per les cases de darrere i laterals d’un casament.

En algunes ocasions, especialment als casaments més grans i/o importants, el tancament del porxo, bé directament o en successives fases, acaba per incloure-hi una porxada adossada i constitueix així un espai que en comptes de rectangular tendeix a ser de planta quadrada. És el que es coneix com a porxo doble. En aquestos casos la sustentació de la coberta inusualment ampla es resol mitjançant una agulla central o una arcada.

La porta d’accés al porxo, i per extensió al casament, sempre s’obre al centre del mur llarguer meridional, generalment és de dues fulles fetes de fusta de pi, sovent de teia de pi ver; és decorada amb grans claus metàl·lics i adovellada, encara que també pot ser rematada amb llinda adovellada o fals arc. A l’interior, el tancament d’aquesta porta és sovent reforçat amb un bernat . A certa alçada i amb poca separació de les arestes de la porta, es troben sovent dues petites finestres anomenades llunes. Aquestos únics finestrons de l’estança tenien freqüentment una funció afegida a la d’il·luminar i ventilar l’interior, ja que permetien controlar visualment l’entrada al casament i si era necessari protegir-lo fent d’espitlleres.

El sòl del porxo pot ser de terra en els casos més austers, però el més habitual és de trespol o enllosat.

Les utilitats i funcions del porxo són molt variades Així, de la posició frontal i centrada de què sol gaudir al conjunt de l’edifici, junt amb la tradicional absència de corredors tan característica de l’habitatge rural, es deriva la funció de distribuïdor, de fet hi donen la major part de les portes d’accés a les diferents cambres i, quan és el cas, aquí se sol trobar l’escala o les escales que menen a la planta superior. Altrament és el menjador, especialment per a les festivitats; el lloc de feines comunitàries com ara les esclovades d’ametlles o dacsa; l’indret on es guarden tota mena d’estris i ferramentes i ocasionalment el lloc on s’emmagatzema, si més no de forma temporal, la collita; també és l’estança on freqüentment es guardaven i feien servir alguns dels utensilis per fer el vi; el lloc on a l’estiu es reben les visites i en temps pretèrits se celebrava el festeig o, a la fi, simplement el lloc d’estar.

Com a lògic efecte d’aquesta munió de funcions, al porxo, a més de la porta principal, les d’accés a les cases i les escales, s’hi solen trobar multitud d’elements de marcat caràcter pràctic com ara el pedrís —generalment adossat al mur llarg interior—; l’armari sovent encastat a mitjana altura al centre del mateix mur, algun tinell, diverses estaques i punxes clavades a les parets per penjar-hi tot tipus d’objectes, el banc gerrer i, ocasionalment, també la porta de la cisterna, el premsor del vi o el molinet de fer sèmola. A més, no és infreqüent trobar-hi un parafum, amb o sense siti, sobre la vertical de la porta que dóna accés a la cuina.

El mobiliari sol estar constituït per una taula llarga i un generós nombre de cadires. Els elements ornamentals, sempre penjats als murs, se solen limitar a les fotografies familiars, els quadres de temàtica religiosa i l’omnipresent calendari. Així mateix en segles pretèrits i abans de la generalització de l’ús de la calç per a l’emblanquinat, soventejava l’ornamentació de les arestes de portes i armari amb sanefes de motius geomètrics pintades amb almànguena.

2. Porxos de missa: A les esglésies rurals és un espai cobert, de planta rectangular, generalment sustentat per agulles o arcades i amb una cara sense paret o amb una gran portalada. Molt sovent els porxos es troben adossats just davant la porta principal d’accés al temple, encara que també s’hi poden trobar laterals. Però els porxos de missa no eren un simple recer per a les inclemències meteorològiques, sinó que a més a més acomplien una mena de tasca social car oferien un lloc de trobada ideal per als pobladors de l’entorn, raó que explica l’habitual presència de pedrissos per seure en aquestos llocs. [AMB]

3. TOPON Les paraules porxo i porxet, com a constituents de topònims, es refereixen a aquelles cases, que, per motius diversos relacionats amb els recursos materials o econòmics, es construïen per etapes i la construcció de les quals es reprenia amb intermitències. Quan la construcció romania incompleta i no s’arribaven a alçar les habitacions posteriors, en resultava un sol dels dos vessants de l’aiguavés, el porxo. A Formentera es troben topònims com el porxo de n’Hilàrio, a la Mola; el porxo de ca na Cita, as Pla; el porxo de ca na Costa, a sa Punta, el porxet de can Toni de can Parra, as Cap, o el porxo d’en Pep de Baix, a gregal de l’estany Pudent. Paral·lelament, es troben en zones costaneres topònims com, per exemple, els porxos de l’Anguila, les pedres des Porxos o es Porxos, al vessant de llebeig de la punta de l’Anguila . L’any 1698 és documentat el topònim cap des Porxos, semblant al cap de Porxol que apareix esmentat en un document de finals del s XIII. [VFM]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments