muschelkalk

muschelkalk m GEOL Segon nivell del cicle triàsic de tipus germànic comprès entre l’anisià i el ladinià, estatges que abasten un període d’entre 241 i 235 milions d’anys.

Bàsicament està constituït per una unitat litològica calcària i dolomítica que assoleix un gruix màxim de 300 metres i que té com a límit superior el tram lutitoevaporític del keuper.

Les roques més antigues que es coneixen a l’illa d’Eivissa pertanyen precisament a aquest període que apareix en forma de petits afloraments aïllats els uns dels altres i repartits irregularment, encara que sobretot abunden a la zona nord i nord-est. Aquest fet, unit a la relativa pobresa en fòssils, ha determinat la dificultat a l’hora d’assegurar-ne l’estratigrafia.

Els sediments del muschelkalk es poden dividir en dues grans unitats: la inferior, de tipus dolomític, ateny una potència d’uns 150 metres i és formada per dolomies i calcàries dolomítiques amb la típica granulació de sucre i, en general, massives o de vegades estratificades, de tonalitat negra o grisa fosca, amb un característic bandejat paral·lel de calcita o dolomita blanca que s’anomena fàcies zebra perquè recorda la pell d’aquest animal. No s’hi troben fòssils, ja que durant el procés de dolomitització, que consisteix en el reemplaçament progressiu i parcial dels ions de calci pels de magnesi durant la diagènesi dels sediments, se n’ha esborrat qualsevol resta. Són representatius d’aquesta unitat, que s’atribueix a l’anisià, els afloraments del cap Roig, puig del Cap Roig, Tagomago, canal d’en Martí, punta d’en Valls i s’Església Vella (Santa Eulària).

La unitat superior, també d’uns 150 metres de gruix, és formada per calcàries compactes de color blau fosc a gris fosc que, de tant en tant, presenten petites vetes de calcita blanca. Es troben estratificades en capes de 10 a 50 cm, a vegades de fins a 1 metre; es tracta de roques de gra molt fi, que localment mostren un reticle de taques fosques conegudes com fucoides que són l’empremta de l’activitat de cucs, mol·luscos, crustacis, etc., en excavar i remenar els sediments de fang carbonatat que els servien de substrat, abans que experimentassin els fenòmens de la litificació i esdevengueren en aquestes calcàries bioturbades. Encara que amb escassetat, s’hi troben fòssils de bivalves (Daonella, Enantiostreon, Myophoria), gasteròpodes (Polygyrina, Loxonema) i ammonits (Protrachyceras, Balanolites); l’examen micropaleontològic ha revelat la presència de bocins d’equinoderms, ostràcodes i foraminífers (Nodosaria, Plectofrondicularia, Lingulina). Els fòssils permeten atribuir aquest nivell, amb molta probabilitat, al ladinià.

El final del muschelkalk apareix ressaltat localment per un tram de calcàries en plaquetes d’1 a 10 metres grises blavoses o grises verdoses amb grums d’argila i sense cap fòssil (talaia de Sant Llorenç, can Puig de Dalt, talaia de Sant Carles).

De tot l’exposat es pot deduir que l’àrea que ocupen actualment les Pitiüses estava llavors ocupada per la mar Mesogea, una mar poc fonda i càlida que augmentava de profunditat en sentit sud-est fins a uns 200 metres i que corresponia a una plataforma carbonatada habitada principalment per organismes bentònics i litorals, foraminífers i lamel·libranquis, principalment, que vivien sobre el fons, a les batimetries més somes del sector occidental, mentre que a les zones més orientals, i per tant més fondes, augmentava el nombre d’organismes nedadors com els cefalòpodes (ammonits).

A més dels indrets ja esmentats, els materials d’aquest període afloren al nord de la Bassa Roja, Beniferri i nord de la serra de sa Murta (Sant Antoni), puig des Forn, puig d’en Roc, puig des Pialt i puig d’en Rafalet (Sant Llorenç) i al nord-est del puig de cas Serres (Sant Josep). [XGR]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments