emfiteusi

emfiteusi DRET Contracte segons el qual el propietari d’unes determinades terres cedia, a perpetuïtat, el domini útil, o sigui, el dret a cultivar-les. La persona que adquiria el domini útil rebia el nom d’emfiteuta i la cessió també es considerava vàlida per a tots els seus successors. A canvi de tot això, l’emfiteuta era obligat a pagar una certa quantitat anual, que es coneixia amb el nom de cens emfitèutic. El pagament es podia fer en sous o en espècie (una part de la collita). El contracte es considerava trencat i, per tant, el senyor recuperava el domini útil de les terres, quan el que les havia rebut no complia les seues obligacions, entre les quals figurava mantenir l’explotació en perfecte funcionament. A més d’això, l’emfiteuta se sotmetia a la jurisdicció del seu senyor; en el cas de les illes d’Eivissa i Formentera, això volia dir, a la de l’arquebisbe de Tarragona o al propi monarca, amb l’afegit que, per les peculiaritats de la pròpia cessió del moment de la conquista, el senyor tenia, a més de la jurisdicció civil, la criminal. Qui cedia el domini útil de les seues terres se’n reservava el domini directe, que incloïa la mateixa propietat de la terra. A més, el domini directe incloïa altres drets, com la fadiga (o prioritat en la recuperació del domini útil quan l’emfiteuta el volia cedir a un tercer) o bé l’alou (dret de qui posseïa el domini directe de cobrar una part quan l’emfiteuta volia cedir a un tercer el domini útil). El senyor, com a posseïdor del domini directe, era a més l’encarregat de cobrar els delmes (impost que generalment representava el deu per cent de la producció agrària d’una determinada explotació). El delme l’havien de compartir el mateix senyor, el rei i l’Església. [EPG]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments