Mirabet Bofarull, Marià

Mirabet Bofarull, Marià  SOC  Fill adoptiu de la ciutat d’Eivissa. Fou vi­cepresident de la socie­tat Colònia Ei­vis­senca a Bar­celona, entitat que es constituí el mes de març de 1911 i que pretenia apropar els po­bles català i ei­vissenc i ser el punt de trobada de tots els eivissencs que es trobaven a la ciu­tat comtal. Mirabet era català, però ca­­sat amb una eivis­senca. Fou nome­nat fill adoptiu de la ciutat d’Ei­vissa en un acte al qual fou present el dia 10 de setembre de 1911 i entre els motius que el feren me­rei­xedor de la distin­ció s’apuntaven: “per ser l’àni­ma de la Colònia Eivissen­ca, entitat que tant i tan bo fa a favor dels fills d’aques­ta terra que es troben a Bar­ce­lona neces­sitats d’empara; que la Colònia porta la seua abnegació fins al punt que di­versos socis van a es­perar l’arribada dels vapors correus, per cerciorar-se de si alguns dels ei­vissencs que hi vénen necessiten dels seus auxilis…”. [ACM]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments