Consell d’Aragó

Consell d’Aragó m HIST Institució de la Corona d’Aragó .

Va ser creat el 1494 per Ferran el Catòlic dins una profunda reestructuració de l’administració de la Corona, motivada per les absències del rei de la cort en produir-se la unió de les corones d’Aragó i de Castella.

La seua estructura definitiva va ser fixada pel rei Felip II . Estava format per un vicecanceller, que la presidia, i sis regents, en representació dels diferents regnes que formaven la Corona d’Aragó, si bé s’ha de fer notar que el Regne de Mallorca no tenia representació per separat, en anar els seus regents units als del Principat de Catalunya.

Amb el pas dels anys, el nombre dels seus membres anà augmentant i hi entraren a formar part els representants de la noblesa.

Al principi del s XVII el seu paper es veié molt reforçat i el Consell d’Aragó es convertí en el lloc d’origen de les directrius polítiques de la monarquia cap als diferents regnes de la corona catalanoaragonesa. La seua missió fonamental era estudiar les peticions dels regnes i presentar-les, prèviament estudiades, al monarca. Quan els temes a tractar eren sol·licituds de gràcia o estaven directament relacionats amb el govern dels diferents regnes, el Consell d’Aragó feia una consulta al rei, que era qui en tenia la darrera paraula. A més, actuava com a òrgan consultiu de govern i com a tribunal suprem de justícia.

Suprimit com a consell el 1707, dins el marc de la Guerra de Successió , quedà reduït a la categoria de simple secretaria del Consell de Castella.

Pel que fa a les illes d’Eivissa i Formentera, el Consell d’Aragó era l’encarregat de proposar les persones que haurien d’ocupar el càrrec de portaveu de Governació de la Corona d’Aragó ( governador), després d’escoltar les propostes que feien els virreis ( virrei) dels diferents regnes, els diversos membres del mateix Consell d’Aragó. També es tenien presents les sol·licituds que presentaven tots els particulars que estaven interessats en el càrrec.

En línies generals, el monarca solia acceptar el nom que li era proposat pel Consell d’Aragó. Dins aquesta mateixa línia, assessorava el monarca pel que feia a tots els temes que tenien relació amb els governadors: les seues sol·licituds (de pagaments especials, de permisos, etc.), protestes de la Universitat contra les seues actuacions i altres afers relacionats amb ells.

Pel que fa al seu paper de tribunal suprem de justícia, també hi arribaren diferents plets iniciats a les Pitiüses. [EPG]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments