Comandància de Marina

Comandància de Marina HIST /SOC Les comandàncies de Marina varen ser creades pel Reial Decret del 25 d’abril de 1800 amb la finalitat de reunir tota la jurisdicció militar, aleshores dispersa, en el director general de l’Armada i els capitans generals dels departaments marítims, com a conseqüència d’haver passat al ministeri d’Hisenda els anomenats fins a aquell moment ministres i intendents que, des de 1751 fins aleshores, havien exercit el comandament absolut dels gremis o de les matrícules de la gent de la mar.

Aquesta substitució dels referits ministres i intendents dels departaments per oficials de Marina es va fer, però, sense jurisdicció sobre els cabals, pagaments, compres, etc. Aquestes matèries purament econòmiques, sense relació amb els jutjats de Marina, havien de ser competència de la tresoreria de l’Exèrcit o administració de les Rendes Reials.

Com a subaltern al comandant de Marina, l’esmentat decret nomenava un tinent de navili o de fragata, el qual havia d’actuar com a sotsdelegat del comandant en aquells ports que es consideràs necessari dins de la seua jurisdicció. A fi de no augmentar el nombre de funcionaris dedicats a aquesta tasca, el reial decret disposava que com a sotsdelegat actuàs el capità del port, el qual, a més de les feines que li eren pròpies i continuaven vigents, havia de prestar també atenció a les noves funcions encomanades pel seu comandant.

Tota aquesta nova organització responia a l’interès reial que la jurisdicció de Marina fos exercida pels oficials del Cos General de l’Armada, a fi d’atendre de la manera més convenient possible tota la marineria matriculada per al servei dels vaixells reials i també perquè aquestos oficials, en premi als seus serveis, tenguessin uns càrrecs decorosos.

La creació efectiva de les comandàncies i ajudanties de Marina s’establí en la posterior ordenança de matrícules de 1802, tot i que a Eivissa i a altres indrets el nomenament d’un comandant de Marina es fa gairebé ininterrompudament des del 1751, no d’una manera formal però sí de fet, és a dir, que des d’aquella data fins avui, el càrrec ha estat cobert, per bé que no sempre amb el títol de comandant.

És el període que va des del 1751 fins al 1800, anys en què hi ha un destacament de Marina sota el comandament d’un oficial amb el càrrec de sotsdelegat, dependent del comissari de Marina de Palma, així coneguts per ser funcionaris del llavors anomenat Cos del Ministeri —embrió de l’actual Cos d’Intendència de l’Armada—, fins que varen ser substituïts per oficials del Cos General de l’Armada amb la creació de les comandàncies.

Les funcions del sotsdelegat estaven regides per les Ordenances Generals de l’Armada de 1748, publicades el 1751, especialment en el títol III, tractat X.

En dates posteriors, la Comandància de Marina d’Eivissa deixa d’existir, suprimida per ordres superiors i substituïda per un oficial de graduació més baixa i convertida en Ajudantia en una de les nombroses reorganitzacions que hi ha hagut en els gairebé 200 anys de la seua existència. També es pot considerar dins aquestos períodes excepcionals el canvi d’administració, de la militar a la civil.

En total, aquestos períodes en què quedà suprimida la Comandància foren els següents: El 25 de juliol de 1867 fou suprimida la Província Marítima d’Eivissa, quedant com a districte de la de Mallorca. El 1869 es classificà Eivissa novament com a Província Marítima de tercera classe. Per reial ordre del 29 d’octubre de 1890 quedà novament suprimida la Província Marítima i altra vegada passà Eivissa a ser districte de Mallorca. El 15 de febrer de 1896 es restablí la Comandància. De 1927 a 1933 passà a ser ajudantia de Marina, dependent altra vegada de Palma. De 1933 a 1936 passà a l’administració civil amb la figura d’un sotsdelegat. El 1937, en plena Guerra Civil espanyola, i per decret del 7 de desembre de 1936, quedà novament restablerta la Comandància. El 1941 tornà a ser suprimida i passà a ser ajudantia, situació reglamentada per decret del 26 d’abril de 1943. Per decret del 18 de març de 1965 es restablí la Comandància de Marina, amb la categoria de segona classe. El 20 de desembre de 1973, s’instituïren les ajudanties de Sant Antoni de Portmany i de Formentera. Finalment, amb el decret de 17 de febrer de 1976, se li donà la categoria de primera classe. 

Per la Llei 27/ 1992 es crearen les capitanies marítimes, a les quals es traspassaren totes les competències civils i recreatives i desaparegueren les ajudanties de Sant Antoni i de Formentera. La Comandància de Marina és competent per a assumptes de defensa. Les transferències a la Capitania Marítima d’Eivissa s’efectuaren el 6 de juny de 1994. Les transferències en matèria de pesca, al Govern Balear, es feren el 3 de novembre del mateix any. [PVG]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments