Cambra Oficial Agrícola Provincial

Cambra Oficial Agrícola Provincial  SOC/AGR El 1919, les primeres cambres agrícoles passaren a constituir-se en cambres oficials agrícoles, a les quals es conferí el caràcter oficial obligatori. La pertinença amb caràcter obligatori a la Cambra Agrícola Provincial incloïa tots els contribuents de la província per rústica i pequària que pagaven més de 25 pessetes per quota del Tresor. La nova Cambra Agrícola Provincial que, teòricament, hauria d’haver-se anomenat Cambra Oficial Agrícola de Balears, va començar a funcionar després de la sessió constitutiva del 19 de setembre de 1919.

Quant a Eivissa, s’ignora la repercussió que va poder tenir-hi la seua Cambra, que sembla que va funcionar com una sucursal de l’entitat mallorquina. La Cambra Oficial Agrícola Provincial va demanar al govern que consideràs obligatòria la pertinença dels propietaris a les Cambres i l’aportació d’unes quotes; en ser denegada aquesta petició, i a la vista que sense mitjans no es podia actuar, tots els directius presentaren la dimissió i es repartiren el dèficit que tenia la societat; correspongué pagar unes 110 pesetes a cada vocal i d’aquesta manera va desaparèixer la Cambra fins que, en virtut del reial decret de 18 de febrer de 1930, va funcionar la Cambra Agrícola de Mallorca.

L’11 de juny de 1932 el govern decretà la dissolució de les juntes directives de les cambres agrícoles provincials, i en deixà únicament els vocals nats, que en constituïen comissions gestores. El 28 d’abril de 1933 es reinstauraren aquestes entitats, i es constituí una Cambra Oficial Agrícola a cada capital de província.

La Cambra Oficial Agrícola Provincial de Mallorca quedà constituïda el 18 d’octubre de 1934, agrupant diverses corporacions sindicals que venien fent de cambres locals, unes denominades cooperatives i altres sindicats, que s’uniren l’octubre de 1935 formant la Unió de Sindicats Agrícoles de Mallorca. El 1940 es creà la Unitat Sindical, i hom ordenà que les Cambres s’hi incorporassin.

El 1942 (12 de febrer) es constituí a Palma la Germandat de Llauradors, que s’ocupava de les qüestions agrícoles, sense que per això desaparegués la Cambra Oficial Agrícola Provincial de Mallorca. El 18 d’abril de 1947 es crearen les Cambres Oficials Sindicals Agràries (COSA), resultat de la unificació de les cambres i les germandats, l’estructura de les quals era regulada per la Delegació Nacional de Sindicats, amb la conformitat prèvia del Ministeri d’Agricultura. El 5 de juny de 1948 va tenir lloc la constitució de la Cambra Oficial Sindical Agrària de Balears.

El Boletín de Agricultura (octubre de 1944) era una revista mensual publicada per la Diputació Provincial de Balears , a la qual les cambres donaven a conèixer les seues activitats i els seus projectes, i informaven, entre altres coses, dels cursets de capacitació agrícola a Felanitx i Eivissa.

El juny de 1949, com a conclusió addicional del Congrés Regional Agrícola de Catalunya i Balears, i a proposta de Balears, se sol·licità que les antigues Cambres Agràries de Menorca i Eivissa fossin conegudes amb els noms de Cambra Sindical Agrària o Germandat Insular. El 6 de febrer de 1961 es va fer lliurament de la credencial de membre del capítol de la Cambra, com a vocal electiu en representació de les cambres comarcals d’Eivissa, a Marià Ribas Sala, cap de la Germandat de Sant Antoni. A l’acta de la sessió de 17 de novembre de 1976 figura com a integrant del comitè executiu, representant Eivissa, Josep Perelló Reig. [APM]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments