Cambra Agrària Provincial de Balears

Cambra Agrària Provincial de Balears  SOC/AGR El 2 de juny de 1977 es reorganitzaren les cambres agrícoles i adoptaren el nom de cambres agràries provincials, denominació amb la qual són conegudes fins ara. Ja no es consideren ens associatius de grups determinats amb interessos professionals. S’adopta un criteri democràtic per a l’actuació de cada cambra, davant la designació directa per part de l’Administració, vigent en les anteriors cambres.

El 14 d’abril de 1978 es fixà la data per a la celebració de les eleccions a vocals de les cambres agràries locals. En la relació de vocals de la Cambra Agrària Provincial de Balears hi havia 19 vocals en representació de Mallorca, 3 d’Eivissa i 2 de Menorca, d’entre els quals hom elegí per votació secreta el president i el vicepresident, i es constituí, així, la Cambra Agrària Provincial el 12 de juny de 1978. Entre els vocals figuraven Pere Colomar Marí, de la Cambra Local de Santa Eulària; Antoni Costa Prats, de la Cambra Local de Sant Antoni; i Jaume Marí Marí, de la Cambra Local de Sant Joan.

La Cambra Agrària Provincial va desaparèixer en canviar el nom pel de Cambra Agrària Interinsular de Balears, el 18 de gener de 1979. El 27 de gener de 1995 s’adoptà l’acord de traspassar a la Comunitat Autònoma les funcions i els serveis de les cambres agràries, així com els mitjans que tenien en aquesta matèria. Com a conseqüència d’això, la Comunitat Autònoma assumí les funcions abans atribuïdes al Ministeri d’Agricultura, mitjançant l’Institut de Foment Associatiu Agrari. La Comunitat Autònoma assumí les competències, les funcions i els serveis transferits per l’Estat en matèria de cambres agràries, que en l’actualitat són exercits per la Conselleria d’Agricultura del Govern Balear, cosa que ha de fer desaparèixer parcialment o totalment les cambres agràries locals. [APM]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments