Arnau, ca n’

Arnau, ca n’ ARQUEOL Finca de la parròquia de Sant Llorenç de Balàfia on Carles Roman dugué a terme excavacions el 1920. Hi trobà una necròpolis rural que constava de diversos sectors. Un primer grup de deu tombes fou localitzat prop del camí que condueix a la casa. Es tractava, en tots els casos, de fosses excavades al sòl rocós, i al seu interior es trobaren alguns ossos humans, fragments de ceràmica i monedes púnico-ebusitanes. Un segon sector estava ubicat a un centenar de metres de l’anterior i s’hi arribaren a registrar quaranta fosses de les mateixes característiques que les precedents. Per altra banda, el material trobat també fou escàs i similar a l’anterior, a més d’un lot de grans de collar recuperats després de garbellar la terra. Segons el seu excavador, tots els enter-raments havien estat saquejats i les fosses havien estat utilitzades per al cultiu. Finalment, a les rodalies de la casa es trobà un hipogeu tallat a la roca calcària del puig, i al seu interior es trobaren ossos humans cor-responents, almenys, a cinc individus, diversos objetes de ceràmica que devien formar part del parament, així com alguns elements d’ornament personal. Els elements més destacables són tres medallons de ceràmica amb diverses representacions. El 1991, arran de la redacció de la carta arqueològica del municipi de Sant Joan, el lloc fou visitat de bell nou, però no fou possible de localitzar cap de les estructures funeràries excavades anteriorment, per bé que es constatà l’exis-tència de fragments ceràmics en superfície corresponents a una instal·lació rural d’època antiga. Aquesta instal·lació degué ser important, a la vista del gran nombre de tombes excavades al principi de segle. Pel que fa a la seua cronologia, és molt àmplia. No hi ha dubte que s’inicia en època púnica i perdura fins a l’època romana bizantina, segons indiquen els materials trobats, encara que no es pot descartar que durant aquest llarg espai de temps es produïssin períodes d’abandonament. [RGB]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments