També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Joan Carles Clapés Tur [JCcT] C CA 27/11/2015 Ca na Polla
Joan Carles Clapés Tur [JCcT] C CA 27/11/2015 Canar, es
Joan Carles Clapés Tur [JCcT] C CA 27/11/2015 Can Codolar
Joan Carles Clapés Tur [JCcT] C CA 27/11/2015 Can Frígoles
Joan Carles Clapés Tur [JCcT] C CA 27/11/2015 Can Guasc
Joan Carles Clapés Tur [JCcT] C CA 27/11/2015 Can Jordi
Joan Carles Clapés Tur [JCcT] C CA 27/11/2015 Can Nadal
Joan Carles Clapés Tur [JCcT] C CA 27/11/2015 Can Ramon de Baix
Joan Carles Clapés Tur [JCcT] C CA 27/11/2015 Can Sançó
Joan Carles Clapés Tur [JCcT] C CU 27/11/2015 Cubells, es
Joan Carles Clapés Tur [JCcT] D DO 27/11/2015 Dones, torrent de ses
Joan Carles Clapés Tur [JCcT] E EI 27/11/2015 Eivissa-Geografia-Sectors productius
Joan Carles Clapés Tur [JCcT] E EI 27/11/2015 Eivissa, ciutat d’-Demografia
Joan Carles Clapés Tur [JCcT] F FI 27/11/2015 Figueral, coll des
Joan Carles Clapés Tur [JCcT] F FI 27/11/2015 Figueral, es
Joan Carles Clapés Tur [JCcT] F FI 27/11/2015 Figueral, gorg des
Joan Carles Clapés Tur [JCcT] F FI 27/11/2015 Figueral, torrent des
Joan Carles Clapés Tur [JCcT] F FI 27/11/2015 Fil, camí des
Joan Carles Clapés Tur [JCcT] I IE 27/11/2015 Ierns, font des
Joan Carles Clapés Tur [JCcT] E EI 27/11/2015 Eivissa, ciutat d’